ระบบ GPS ของ GPS Tracking ระบุตำแหน่งได้อย่างไร

ระบบ GPS หรือ Global Positioning System หรือที่รู้จักกันในชื่อ นาฟสตาร์ (Navstar) ซึ่งเป็นของอเมริกา คือ ระบบดาวเทียมนำร่องโลก (Global Navigation Satellite System) ที่ใช้วิธีการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก โดยอาศัยการคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากตำแหน่งของดาวเทียมต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบโลก ทำให้สามารถระบุตำแหน่ง ณ จุดที่รับสัญญาณได้ทั่วโลก และยังสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการทำแผนที่และการนำทางอีกด้วย

GPS Tracking ทำได้มากกว่าการส่งข้อมูลบอกตำแหน่ง

ข้อดีที่มากกว่าการบอกตำแหน่งของอุปกรณ์ GPS Tracker ในปัจจุบัน ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมได้หลากหลายรูปแบบ หากนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ ก็สามารถบันทึกหรือเรียกดูข้อมูลต่างๆจาก Sensors อื่นๆ ได้อีก เช่น วัดอุณหภูมิ, วัดแรงดันไฟฟ้า, อ่านข้อมูลจากระบบอื่นๆภายในรถ เช่น ระดับน้ำมัน ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะดูได้แบบ Real Time แล้วนั้น ยังสามารถเรียกดูย้อนหลังได้อีก นั่นหมายถึง ยังมีข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อนำไปใช้งานได้ต่อไป

 

GPS Tracking กับ Internet สำคัญอย่างไร ?

 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า internet เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและรับ-ส่งข้อมูลในปัจจุบัน

และระบบ internet ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS Tracking เพื่อรับ-ส่งพิกัดบอกตำแหน่ง หรือข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกมาได้ผ่านระบบ internet  และส่งไปยังผู้ใช้งานโดยตรงหรือส่งผ่านไปยังผู้ให้บริการ GPS Tracking และเก็บบันทึกข้อมูลเข้า Server เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ หรือดูการรายงานผลการใช้งานในด้านต่างๆ เพื่อประเมินผลระบบหรือผู้ใช้งาน GPS Tracking โดยตรงทั้งหมดได้ตลอดเวลา