ชุดอุปกรณ์ GPS รุ่น iGPS140

คุณสมบัติอุปกรณ์ GPS รุ่น iGPS140


1. สามารถดูตำแหน่งรถยนต์ปัจจุบันผ่าน ios และ Android หรือเว็บไซต์
2. สามารถดูข้อมูลการใช้รถ ย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี
3. สามารถดูรายงานเชื้อเพลิงเพื่อความสะดวกในการจัดการภายในองค์กร
4. สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหากตัดสายไฟเป็นเวลา 4 ถึง 6 ชั่วโมง (สำรองแบตเตอรี่)
5. กำหนดเส้นทางและแสดงเวลาเดินทาง
6. แจ้งเตือนเมื่อยานพาหนะออกนอกเส้นทาง หรือ เข้าสู่ เส้นทางที่กำหนด  (แอพพลิเคชั่น), (เว็บไซต์)
7. แจ้งเตือนทันทีเมื่อสายไฟถูกตัด (แอพพลิเคชั่น), (เว็บไซต์)
8. การแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อจอดรถและการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อสตาร์ทรถยนต์ (แอพพลิเคชั่น), (เว็บไซต์)
9. ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์สตาร์ทหรือไม่ (แสดงสัญลักษณ์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอย่างชัดเจนหากเครื่องยนต์กำลังทำงานแสดงสัญญาเช่นสีเขียวหากไม่ทำงานแสดงเป็นสีเทา)
10 สามารถตั้งค่าความเร็วและการแจ้งเตือนหากความเร็วเกินกำหนด  (แอพพลิเคชั่น), (เว็บไซต์)
11. แจ้งเตือนภายในห้องโดยสารคนขับ กรณีขับขี่ด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนด
12. สามารถสำรองข้อมูลในกล่อง GPS ได้หากสัญญาณโทรศัพท์มือถือหาย ได้นาน 24 ชั่วโมง
13. เสาอากาศ GSM ภายนอก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น
14.รองรับอุปกรณ์ ต่อพ่วง เช่น อุปกรณ์วัดอุณภูมิ , อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิง , เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กชนิดแสดงตัวตนผู้ขับขี่

สินค้ารับประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด

Category:

Description

 

อุปกรณ์ GPS ต้องรองรับร่างกฎระเบียบของกรมการขนส่ง 2563
1. มีระบบบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ทุก ๆ 1 วินาทีซึ่งจะต้องสามารถบันทึกและส่งข้อมูลได้อย่างน้อยดังนี้
1.1 ตำแหน่งของยานพาหนะในรูปแบบของระบบพิกัดบนพื้นโลกที่มีข้อผิดพลาดในตำแหน่งแนวนอนไม่เกิน 10 เมตร
1.2 ความเร็วของรถที่ได้จากพิกัดตำแหน่งตาม 1.1 คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีความละเอียดไม่เกิน 1 กม. ต่อชั่วโมง
1.3 จำนวนชั่วโมงการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่มีความละเอียดไม่เกิน 1 นาที
1.4 วันที่และเวลาในการบันทึกข้อมูล
1.5 ข้อมูลผู้ขับขี่ที่ได้รับจากการ์ดแม่เหล็ก
2. ส่งข้อมูลการใช้รถยนต์ 1 ครั้งใน 1 นาทีและต้องมีอย่างน้อยทุก ๆ 15 วินาที
3. มีระบบบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ที่เครื่องบันทึกการเดินทางของรถยนต์เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
4. มีระบบเตือนสำหรับการถอดตัวบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือถอดแหล่งจ่ายไฟ ไปยังผู้ให้บริการระบบ
5. มีพลังงานสำรองไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
6. มีระบบการแจ้งเตือนพร้อมสัญญาณเสียง ในกรณีที่รถมีความเร็วเตือนจนกระทั่งความเร็วลดลง
7. ต้องอ่านบัตรแม่เหล็ก ISO (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน) และ AAMVA (American Automobile Care Association)
8. มีระบบควบคุมให้คนขับแสดงตัวตนผ่านหนึ่งในอุปกรณ์ประจำตัวของไดรเวอร์ดังต่อไปนี้
8.1 หากผู้ขับขี่ไม่แสดงตัวตนต้องได้รับการแจ้งเตือนด้วยเสียงอย่างน้อย 10 นาทีหรือจนกว่าผู้ขับขี่จะแสดงตัว
8.2 ระบบป้องกันเครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้หากผู้ขับขี่ไม่แสดงตนผ่านเครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก
9. มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลเพื่อใช้งานรถยนต์ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่แสดงตนผ่านอุปกรณ์การ์ดแม่เหล็ก

 

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

1.สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

2.สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป

3.สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้
สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย