การติดตามระยะไกล

ติดตามรถและข้อมูลการขับขี่จากระยะไกล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถดูแลและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่

ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง

ป้องกันการขโมยน้ำมันเชื่อเพลิงและระบบประวัติใช้เชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นช่วยให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายได้แน่นอน

ป้องกันรถที่ถูกขโมย

ติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมด้วยระบบจีพีเอส และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเพื่อนำรถยนต์กลับมา

About us

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอจีพีเอส ซิสเต็ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ จีพีเอส ซิสเต็ม เราดำเนินธุรกิจทางด้านไอทีและโทรคมนาคม(ระบบจีพีเอาติดตามยานพาหนะ หรือ GPS Tracking ) ร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตสินค้าที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ จีพีเอส มากกว่า 15 ปี และเรายังพัฒนาซอฟแวร์ และแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งคอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตอบสนองกับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้น พร้อมเก็บประวัติและ รายงาน ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อการประเมิน นำไปสู่การแผนพัฒนาทรัพย์กรไปพร้อมกับการลดต้นทุนที่ยั่งยืน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ จีพีเอส ซิสเต็ม GPS
เราดำเนินธุรกิจทางด้านไอทีและโทรคมนาคม(ระบบจีพีเอาติดตามยานพาหนะ หรือ GPS Tracking) ร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตสินค้าที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ จีพีเอส มากกว่า 15 ปี และเรายังพัฒนาซอฟแวร์ และแอพพลิเคชั่น IGPS LIVE ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งคอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตอบสนองกับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้น พร้อมเก็บประวัติและ รายงาน ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อการประเมิน นำไปสู่การแผนพัฒนาทรัพย์กรไปพร้อมกับการลดต้นทุนที่ยั่งยืน

คุณสมบัติครบจบในเครื่องเดียว

อุปกรณ์ GPS ติดตามรถยนต์ ได้มาตรฐานสากลและผ่านการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก

ข่าวสาร & บทความ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

iGPS LIVE

แอพพลิเคชั่นสำหรับรายงานสถานะการใช้งานรถและตำแหน่งแบบเรียลไทม์